จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกา [2018-09-20]

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกา Mr. Michael Halford ผู้อำนวยการด้านงบประมาณ เขตกิลฟอร์ด รัฐนอร์ทแคโรไลนา พร้อมด้วย นายกอบชัย ทรงศรีสง่า เจ้าหน้าที่โครงการระดับอาวุโส องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ณ ห้องประชุมกองพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ซึ่งเป็นการเข้าศึกษาดูงานกรมคุมประพฤติภายใต้ US Professional Fellows Program