จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามผล MI PRO [2018-09-20]

วันนี้ ( 20 กันยายน 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมายให้ นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามผล MI PRO เทคนิคการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอความก้าวหน้า การตรวจสอบข้อมูล และวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้กระทำผิด (MI PRO application Update) ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 21 กันยายน 2561 มีเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 63 คน โดยผู้เข้าประชุมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทของการทำงาน โดยนำเทคนิคและวิธีการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้กระทำผิดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พี่ปอง1 พี่ปอง2
พี่ปอง3 พี่ปอง4
พี่ปอง5 พี่ปอง6
พี่ปอง7 พี่ปอง8
พี่ปอง9 พี่ปอง10