จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดโครงการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ [2018-09-18]