จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก และจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู ทักษะการมองเห็นคุณค่าของตนเอง [2018-09-18]