จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช และ อบต.ท่าเรือ ร่วมถอดบทเรียน “โครงการคนดีศรีท่าเรือ” ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า ๒ ปี [2018-09-18]