จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมประชุมติดตามผลและถอดบทเรียน ตามโครงการสร้างทีมบูรณาการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน [2018-09-18]