จำนวนผู้เข้าชม : 64

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 และ 10 ร่วมจัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่ [2018-09-17]

เอกสารดาวน์โหลด :

EM 11961_180916_0003.jpg

EM 11961_180916_0005.jpg

EM 11961_180916_0046.jpg

EM 11961_180916_0056.jpg

EM 11961_180916_0059.jpg