จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเลย ย้ำติดตามผู้ผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ [2018-09-17]

วันนี้ (17 กันยายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมถ่ายทอดนโยบายที่ให้ความสำคัญมาตรการลงโทษ (Sanction) กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่มารายงานตัวหรือผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ต้องมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมเน้นย้ำการดำเนินงานภายใต้กรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด การยกเลิกใช้สำเนาเอกสาร (Zero Copy) การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานคุมประพฤติ รวมถึงมาตรการลดใช้พลาสติกภายในหน่วยงาน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย