จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จ.เลย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [2018-09-17]

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12/ 2561 เพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน พร้อมรับฟังความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำหรับกรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย มีการสาธิตของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ค้าขายเฉาก๊วย รวมทั้งการเกษตรปลูกแก้วมังกรจำหน่าย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย