จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤติร่วมกิจกรรมส่งมอบเคาน์เตอร์สำเร็จรูปพร้อมวัตถุดิบในการชงเครื่องดื่มจากบริษัท เนสท์เล่ย์ [2018-09-15]

คุมประพฤติร่วมกิจกรรมส่งมอบเคาน์เตอร์สำเร็จรูปพร้อมวัตถุดิบในการชงเครื่องดื่มจากบริษัท เนสท์เล่ย์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบเคาน์เตอร์สำเร็จรูปพร้อมวัตถุดิบในการชงเครื่องดื่มร้อนเย็นจากบริษัท เนสท์เล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมและฝึกการชงเครื่องดื่มร้อนเย็นในร้านพี่สอนน้องจนเกิดความชำนาญ ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7  ณ ห้องรับรองพิเศษกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้แทนจากบริษัท เนสท์เล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเคาน์เตอร์สำเร็จรูปพร้อมวัตถุดิบในการชงเครื่องดื่มร้อนเย็นเพื่อให้ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ จำนวน 2 ราย ได้นำไปประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และไม่หวนกลับไปกระทำผิดอีก นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติยังได้เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ ในการมอบเงินเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพเช่น กระติกน้ำแข็ง หม้อต้มน้ำ กระบวยตักน้ำร้อน กระติกน้ำร้อน เป็นต้น