จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณราชการและผู้รับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 4 [2018-09-14]

          วันนี้ (14 กันยายน 2561) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายมณฑล  แก้วเก่า  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับโล่ประเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณราชการและผู้รับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 4 พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยมีพลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่กระทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่องาน ร้อยรักรวมใจ สู่สายใยชาวยุติธรรม ภายใต้โครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น  ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข”  ณ โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ได้ทำงาน ด้วยความเสียสละ อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจมาตลอดชีวิตราชการ ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์เพื่อกระทรวงยุติธรรม เพื่อประเทศชาติ และพี่น้องประชาชน ซึ่งการที่ได้ทำงานในเส้นทางชีวิตของข้าราชการนั้นเป็นชีวิตที่มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ สำหรับพวกเราที่ยังทำงานอยู่จะทำงานให้ดีที่สุด เต็มความสามารถ อุทิศความรู้ความสามารถอุทิศเวลาและปัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถเดินต่อไปภายภาคหน้า ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป

เกษียณ 1 เกษียณ 2
เกษียณ 3 เกษียณ 4
เกษียณ 5 เกษียณ 6
เกษียณ 7 เกษียณ 8
เกษียณ 9 เกษียณ 10
เกษียณ 11 เกษียณ 12
เกษียณ 13 เกษียณ 14
เกษียณ 15