จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สคป.จ.สงขลา จัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชน [2018-09-14]