จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงาน “ร้อยรักรวมใจ สู่สายใยชาวยุติธรรม” [2018-09-13]

วันนี้ (13 กันยายน 2561) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Knowledge and Experience to Happiness 2018) “ร้อยรักรวมใจ สู่สายใยชาวยุติธรรม” โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561  สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ อันจะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันและบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ทำประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร