จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะฯ [2018-09-12]

คุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ  พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะฯ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะฯ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันนี้ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)