จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานตัวกลุ่มผู้ใหญ่และจัดกิจกรรมการมองเห็นคุณค่าของตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอหนองไผ่ [2018-09-11]