จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักโทษและลดวันต้องโทษ และโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2561 [2018-09-11]

เอกสารดาวน์โหลด :

41564827_293559068127035_8188356219270856704_n.jpg