จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม “กำลังใจเคลื่อนที่” [2018-09-11]

           วันนี้ ( 11 กันยายน 2561) นางระพีพร  หิมะคุณ  ศรีสมบัติตระกูล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง เข้าร่วม “กิจกรรมกำลังใจเคลื่อนที่” โดยมีนายยะห์ยา  ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  นางกรรณิการ์  แสงทอง  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกิจกรรม “กำลังใจเคลื่อนที่”  และ นางดวงจันทร์  ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้กล่าวรายงาน  โครงการดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านความยุติธรรม แก่ประชาชน และภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดโดย ประธานชุมชนกาแลตาแป  ประธานชุมชนท่าเรือ  ประธานชุมชนตลาดเก่า  โดยมี ​นายสุรพล ภัทรปกรณ์   ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 9 เป็นผู้ดำเนินรายการ   อีกทั้งยังมีการออกร้านบริการชาชักโรตี จากเรือนจำจังหวัดนราธิวาส    การให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรรักษามะเร็ง โดย “หมอแสง” และคณะ  กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้และพัฒนาชุมชนกาแลตาแปโดยทีมงานอาสาทำความดี  ณ ชุมชนกาแลตาแป  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

นราธิวาส 1 นราธิวาส 2
นราธิวาส 3 นราธิวาส 4