จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คุมประพฤติ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปอเทืองในบริเวณสำนักงานฯ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2018-09-10]

คุมประพฤติ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปอเทืองในบริเวณสำนักงานฯ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

        กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปอเทืองในบริเวณสำนักงานฯ เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ และเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน วันนี้ (๑๐ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๐ กันยายน ๒๕๖๑)