จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ดูงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมในเรือนจำสิงคโปร์ [2018-09-08]

ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ดูงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมในเรือนจำสิงคโปร์

วันนี้ ( 8 กันยายน 2561 ) คณะผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ นำโดยนางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) กรมราชทัณฑ์ และกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าดูงานในเรือนจำ Changi Singapore Prison Service ประเทศสิงคโปร์  และได้รับฟังการนำเสนอการจัดการเรือนจำ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมในเรือนจำ การใช้เครื่อง Kiosk เพื่อให้ผู้ต้องขังยื่นขอรับบริการ เช่น การเยี่ยมญาติ การเลือกโปรแกรมฝึกอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยทดแทนการใช้ผู้คุมตามนโยบาย Prisons without Guards และเข้าเยี่ยมชมแดนผู้ต้องขังในเรือนจำ  การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ซึ่งมีการฝึกศิลปะ (Visual Arts Center) การฝึกทำอาหาร (Hope Café) การประเมินความพร้อมและความสนใจในการทำงานในภาคอุตสาหกรรม  และการให้คำปรึกษาเพื่อหาอาชีพที่เหมาะสม อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูและการคืนคนดีสู่สังคม