จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรและก่อให้เกิดความสามัคคี “ มิตรภาพ น้ำใจ เหนือชัยชนะ” [2018-09-08]

คุมประพฤติกาญจน์ จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรและก่อให้เกิดความสามัคคี “ มิตรภาพ น้ำใจ เหนือชัยชนะ”

        กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรและก่อให้เกิดความสามัคคี “ มิตรภาพ น้ำใจ เหนือชัยชนะ” เพื่อเน้นเรื่องความรักความสามัคคีภายในองค์กร พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ความมีน้ำใจ ความรัก ความสามัคคี รักษากติกา และเพื่อสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนงาน ตัวชี้วัดกลางของสำนักงาน ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ วันนี้ (๘ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ กันยายน ๒๕๖๑)