จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี [2018-09-07]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายนายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ วันนี้ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๗ กันยายน ๒๕๖๑)