จำนวนผู้เข้าชม : 60

   


กรมคุมประพฤติประชุมเตรียมความพร้อมจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2562 [2018-09-07]

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ประชุมงบ 1 ประชุมงบ 2
ประชุมงบ 3 ประชุมงบ 4
ประชุมงบ 5