จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7,9,11,และ 12 จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร จากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด [2018-09-07]