จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติอบรมฝึกสมาธิ ปรับพฤติกรรม ยกระดับจิตใจกลับคืนสู่สังคม [2018-09-06]

วันนี้ (6 กันยายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงการดำเนินการเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ซึ่งดำเนินการภายใต้ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติว่า กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ตามหลักสูตร ชินนสาสมาธิ ระยะเวลา 1 วัน เป็นการฝึกสมาธิโดยเน้นเรื่องการฝึกจิตใจให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งมีความอ่อนโยน อดทนอดกลั้น ตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 20 คน และนางสาวอาเมเรีย จาคอป อดีตดารานักแสดงที่อยู่ในระหว่างคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมาธิ และการเดินจงกรม สามารถนำหลักการฝึกสมาธิในระดับเบื้องต้น การรักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 ไปปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ต่อไป ณ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 195 วัดป่าวิศรุตรัตนาราม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร