จำนวนผู้เข้าชม : 91

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จังหวัด สงขลา [2018-09-06]

 เมื่อวันที่ (6 กันยายน 2561) นายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิด (The Hero) จัดโดยกรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 9  (จังหวัดสงขลา) และนางสุมาลี  มาดำ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายกรมคุมประพฤติกับแนวทางการสงเคราะห์และการสร้างงานสร้างอาชีพและ แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดให้เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารนอกจากนี้ ยังมีวิทยากรภายนอกร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ณ  โรงแรมบีพี  แกรนด์ทาวเวอร์  หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่  6 - 7  กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  จำนวน  74 คน โดยได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหาร การวิเคราะห์แผนประกอบการธุรกิจ เพื่อวางแผนและทราบแนวทางการปฏิบัติงานจริง สามารถนำไปดำเนินการคัดเลือกผู้กระทำผิดที่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร  และเป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้กระทำผิดในการประกอบอาชีพต่อไป

Hero สงขลา 1 Hero สงขลา 2
Hero สงขลา 3 Hero สงขลา 4
Hero สงขลา 5 Hero สงขลา 6
Hero สงขลา 7