จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมการมองเห็นคุณค่าในตนเอง และอบรมความรู้การยึดทรัพย์ในการบังคับคดี [2018-09-05]