จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมการมองเห็นคุณค่าในตนเอง และอบรมความรู้การยึดทรัพย์ในการบังคับคดี [2018-09-05]