จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด(The Hero) ในเขตพื้นที่ภาค ๘ [2018-09-05]