จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนามระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม [2018-09-05]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนามระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

        วันนี้ ( 5 กันยายน 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) นายสรนันท์ จิวะสุรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) และพิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ร่วมลงนาม  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร 

             การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการป้องกัน ส่งเสริม ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ตลอดจนรับมือแก้ไขสถานการณ์ด้านภัยคุกคามที่ส่งผลต่อไซเบอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ประสบผลสำเร็จและมีความมั่นคงปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนต่อไป