จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 20 ปี [2018-09-05]

           วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 08.30 นาฬิกา นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 20 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนการจัดหาทุนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  สำหรับศูนย์มะเร็ง  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงรับรอง  สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) ชั้น 5 โซนทิศใต้  อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  กรุงเทพมหานคร

สถาบันพระปก 1 สถาบันพระปก 2