จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ [2018-09-04]