จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ [2018-09-04]