จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติกาญจน์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ในการตรวจติดตามผลการดำเนินการฯ [2018-09-03]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ นางพวงแก้ว เชื้อเชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีกำหนดการตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ในการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามคำแนะนำ จากการตรวจราชการเมื่อครั้งที่ผ่านมา (เมื่อวันที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑) โดยมีผู้บริหารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมฯ วันนี้ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓ กันยายน ๒๕๖๑)