จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [2018-08-31]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับปลาในบ่อตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อเป็นการดูแลพนักงานเหมือนครอบครัวเหมือพี่เหมือนน้อง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพอยู่ได้ในสังคม และเพื่อพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในชีวิตการทำงาน และครอบครัว จึงแจกจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)