จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [2018-08-31]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

         วันนี้ ( 31 สิงหาคม 2561 ) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 / 2561 ในการประชุมมีการพิจาณา สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมคุมประพฤติ และการพิจารณาแนวทางสำหรับนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ โดยมีคณะกรรมการภายในกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร