จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สนง.คปพ.จ.สต มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรยกระดับแรงงาน “สร้างงานสร้างอาชีพ ยกระดับฝีมือแรงงาน” [2018-08-31]

เอกสารดาวน์โหลด :

ยกระดับฝีมือ.jpg