จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สนง.คป.ชุมพร ส่งวิทยากรไปบรรยายในโครงการโรงเรียนอุปถัมป์ ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา [2018-08-30]