จำนวนผู้เข้าชม : 68

   


สนง.คป.ชุมพร ส่งวิทยากรไปบรรยายในโครงการโรงเรียนอุปถัมป์ ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [2018-08-30]