จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สนง.คป.ชุมพร ส่งวิทยากรไปบรรยายในโครงการโรงเรียนอุปถัมป์ ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [2018-08-30]