จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ [2018-08-30]

         วันนี้ ( 30 สิงหาคม 2561 ) นายมณฑล  แก้วเก่า  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน  ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  โดยมีนายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ประชาชนเข้มแข็ง  ภาครัฐโปร่งใส  ร่วมพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนและนายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ แล้วในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ เครือข่ายเข้มแข็ง  ภาครัฐโปร่งใส  ใครได้ประโยชน์โดย นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   นายรักษเกชา  แฉ่ฉาย  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวรวิทย์  สุขบุญ  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และนายประจักษ์  บุญยัง  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยมีคุณบุญมา ศรีหมาด จากกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ   ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

 

 

Mou 1 Mou 2
Mou 3 Mou 4
Mou 5 Mou 6
Mou 7