จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


ผอ.คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพาทชุมชน [2018-08-30]

ผอ.คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพาทชุมชน

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพาทชุมชน และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกองทุนยุติธรรม” และ “ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” ซึ่งมี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดกาญจนบุรี,คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลกลอนโด,ตำบลบ้านเก่า,ตำบลท่ามะกา,ตำบลดอนขมิ้น และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนโรงเรียนเทพมงคลรังสี จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)