จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้กล่าวปฏิญาณตนต่อผู้อำนวยการสำนักงานฯก่อนปฏิบัติหน้าที่ [2018-08-30]