จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบผู้อำนวยการฯ และกล่าวคำปฏิญาณตน [2018-08-29]

อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบผู้อำนวยการฯ และกล่าวคำปฏิญาณตน

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้ นายขนบ  อินทะบุตร และ นายสมหวัง  ใจเย็น อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบและกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อหน้าผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๑ วันนี้ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)