จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดโฟมบรรจุอาหาร [2018-08-29]

คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดโฟมบรรจุอาหาร                                                                                                                     

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดโฟมบรรจุอาหาร โดยมี นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดกาญจนบุรี สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และ เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย ธนาคารขยะรีไซเคิล รวมถึงได้มีการเดินรณรงค์ลดการใช้ถึงพลาสติกและโฟม บริเวณตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้และตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี ร้านค้าบริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและประชาชนได้ร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยบริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วย วันนี้ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)