จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ [2018-08-28]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑       

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีและเข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะ อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่าม่วง ซึ่งนำโดย นายสมศักดิ์ วิศิษฏ์ธรรมศรี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้ประชาชนในเขตอำเภอท่าม่วงทราบอีกด้วย วันนี้ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)