จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะชีวิต (โปรแกรมพื้นฐาน) [2018-08-27]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะชีวิต (โปรแกรมพื้นฐาน)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ และมอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะชีวิต (โปรแกรมพื้นฐาน) ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกาซึ่งนำโดยนายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี  จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะชีวิต (โปรแกรมพื้นฐาน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ รู้จักตนเองและผู้อื่น,การมองเห็นคุณค่าในตนเอง และเพื่อป้องกันมิให้กลับไปกระทำผิดซ้ำและผิดเงื่อนไขฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๖๑ คน เจ้าหน้าที่ ๘ คน และอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน  ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๘๙ คน เมื่อวันที่ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ วัดท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)