จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ [2018-08-27]

คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบวัด ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๖๑ คน เจ้าหน้าที่ ๘ คน และอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน  ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๘๙ คน เมื่อวันที่ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ วัดท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)