จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (Video Conference System) [2018-08-27]

คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (Video Conference System)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม,หัวหน้างานฯ  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อสั่งการและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ติดตามความคืบหน้าในการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในภารกิจของกรมคุมประพฤติและโครงการที่กำลังดำเนินงานตามนโยบายของกรมคุมประพฤติ โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมจากห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)