จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบบริหารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [2018-08-27]

        วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบบริหารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงยุติธรรมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปฏิรูปองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2561    เพื่อทบทวนและปรับข้อมูลแผนปฏิรูปในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการ ยุค 4.0 ของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องรับรองชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร