จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ [2018-08-27]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ

วันนี้ ( 27 สิงหาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการการสัมมนาในครั้งนี้ จัดโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอัตลักษณ์บุคคลที่จะมีผลเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สื่อมวลชน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานอัตลักษณ์บุคคลของประเทศไทย