จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิด “สายด่วนยุติธรรม” [2018-08-27]

          วันนี้ ( 27 สิงหาคม 2561 ) เวลา 10.00 น. นายมณฑล  แก้วเก่า  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรมรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิด “สายด่วนยุติธรรม”  (Justice Call Center) 24 ชั่วโมง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องปฏิบัติงานสายด่วนยุติธรรม  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  บริเวณชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  กระทรวงยุติธรรม  “สายด่วนยุติธรรม” (Justice Call Center) เป็นการให้บริการข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมแก่ประชาชน  และให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนทั่วประเทศสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   ทั้งนี้ในส่วนงานบริการเพื่อประชาชนของกรมคุมประพฤติที่ให้บริการ อาทิ  การให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล ในภารกิจงานคุมประพฤติ   เช่น การประกันตัว การทำงานบริการสังคม  การรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ

เปิดสายด่วน 1 เปิดสายด่วน 2
เปิดสายด่วน 3 เปิดสายด่วน 4