จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติชู “ศูนย์แคร์” สร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดและครอบครัว [2018-08-23]

กรมคุมประพฤติชู ศูนย์แคร์สร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดและครอบครัว

วันนี้ (23 สิงหาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
กรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (
Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2561 พร้อมถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 5 จำเป็นต่อเนื่อง ในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยเฉพาะเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครอบคลุมถึงครอบครัวภายใต้ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือ ศูนย์แคร์ ให้ดำเนินการทุกสำนักงานฯ นอกจากนี้ ยังกำชับเรื่องการยกเลิกใช้สำเนาเอกสาร (Zero Copy) การใช้งานระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม รวมถึงมาตรการลดใช้พลาสติกภายในหน่วยงาน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าของการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ในภารกิจกระทรวงยุติธรรม โครงการตามนโยบาย ด้านการดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้กระทำผิด ได้แก่ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ โครงการกำลังใจ โครงการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE